head_bn_item

Sistem za sejanje

Sistem za sejanje

 • Mentalne strukture klupe za uzgoj

  Mentalne strukture klupe za uzgoj

  Ovaj proizvod se obično koristi u kombinaciji sa staklenicima i jedan je od sistema podrške staklenicima.Sistemi za sjetvu drže usjeve od tla i pomažu u smanjenju štete od štetočina i bolesti.

 • Stolovi za uzgoj u klupi za uzgoj u staklenicima

  Stolovi za uzgoj u klupi za uzgoj u staklenicima

  Ovaj proizvod se obično koristi u kombinaciji sa staklenicima i jedan je od sistema podrške staklenicima.Sistemi za sjetvu drže usjeve od tla i pomažu u smanjenju štete od štetočina i bolesti.

 • Sistem komercijalnih klupa za staklenike

  Sistem komercijalnih klupa za staklenike

  Ovaj proizvod se obično koristi sa staklenikom i jedan je od sistema podrške staklenicima.Sistemi za sjetvu mogu odgovarati držanju usjeva podalje od zemlje, pomažući u smanjenju štetočina i bolesti.

 • Komercijalne klupe za staklenike

  Komercijalne klupe za staklenike

  Sjetvena gredica je mobilna kako bi se smanjila površina fiksnog kanala i omogućilo korištenje zemljišta.